Skip to content

PSYCHOLÓGIA odborníci na duševné zdravie

PSYCHOLÓGIA odborníci na duševné zdravie

Odborné prednášky

Naši psychológovia pre vašich zamestnancov pripravia odborné, no zaujímavým spôsobom podané prednášky na rôzne témy v oblasti osobnej psychológie, motivácie či pracovných vzťahov. Pracujeme len s vedou podloženými informáciami a v rámci prednášok radi zodpovieme všetky otázky zamestnancov.

Individuálne poradenstvo

Dôverná konzultácia s psychológom pomáha zlepšovať kvalitu pracovného aj osobného života zamestnancov. Naši psychológovia vám vedia byť k dispozícii tak online, ako aj osobne, na sedeniach priamo vo vašej spoločnosti. Duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické, a preto mu pri starostlivosti treba prikladať rovnakú váhu.

Registračný systém

Pre váš deň zdravia zabezpečíme online rezervačný systém, v ktorom si zamestnanci vyberú presný čas a aktivitu, ktorej sa chcú zúčastniť. Rovnako dostanú všetky potrebné informácie, aby sedenia a prednášky prebiehali plynule a nedochádzalo k časovým prestojom spôsobujúcim čakanie.

Video produkcia

Audiovizuálne záznamy z odborných prednášok, streamovanie a produkcia krátkych videí či článkov, v ktorých psychológovia zamestnancom objasnia tie najčastejšie a najdôležitejšie otázky. Vhodné pre zdieľanie so zamestnancami, ktorí sa nemôžu zúčastniť prednášok naživo, ale aj pre iné potreby internej komunikácie.

NAJOBĽÚBENEJŠIE AKTIVITY

prednaska-syndrom-vyhorenia-whealth

Interaktívna prednáška

SYNDRÓM VYHORENIA – PROBLÉM 21. STOROČIA

Na prednáške sa účastníci dozvedia, prečo nám niektoré situácie spôsobujú stres, ako spozorovať náznaky chronického stresu a ako prechádzať syndrómu vyhorenia. Psychológ účastníkom vysvetlí, ako lepšie vnímať signály tela, ale tiež, ako efektívne reagovať vo vypätých situáciách a nehromadiť tým v sebe napätie a stres.

On-site / Online

neobmedzená kapacita

od 270€

trvanie 60 minút

On-site / Online

neobmedzená kapacita

Cena od 270€

trvanie 60 minút

prednaska-budovanie-navykov-whealth

Interaktívna prednáška

ZVYKY, ZVYKOVÉ SLUČKY A ICH BUDOVANIE

Niektoré návyky sa budujú ľahko, s inými to až také jednoduché nie je. Ako je to možné a čo za úspešným vybudovaním pozitívnych návykov či zlozvykov stojí? Počas prednášky s psychológom sa účastníci dozvedia, ako vníma budovanie návykov ľudský mozog a tiež, aké princípy stoja za úspešným odvykaním si od zlozvykov.

On-site / Online

neobmedzená kapacita

od 270€

trvanie 60 minút

On-site / Online

neobmedzená kapacita

Cena od 270€

trvanie 60 minút

psycholog-poradenstvo-vo-firme-whealth

Individuálne poradenstvo

KONZULTÁCIA S PSYCHOLÓGOM

Individuálne a dôverné konzultácie s kvalifikovaným psychológom priamo v priestoroch spoločnosti. Odborník pomáha účastníkom riešiť problémy týkajúce sa sebarozvoja, práce, vzťahov, ťažkých životných situácii, ale aj komunikácie či práce s emóciami.

1 osoba / hodina

trvanie 50 minút

od 54€ / hodina

minimálne 2 hodiny denne

1 osoba / hodina

trvanie 50 minút

od 54€ / hodina

minimálne 2 hodiny denne

budovanie-vztahov-whealth

Interaktívna prednáška

AKO SI VYBUDOVAŤ ŠŤASTNÉ A UDRŽATEĽNÉ VZŤAHY (NIELEN NA PRACOVISKU)

Medziľudské vzťahy sú komplexná a komplikovaná téma, ktorej je možné sa venovať z viacerých uhlov. Na tejto prednáška s psychológom sa účastníci bližšie pozrú na rôzne typy a dynamiky vzťahov – pracovné, kamarátske a partnerské. Lektor sa zameria na to, aké sú premenné, ktoré môžete pozorovať a ovplyvniť, ak si chcete vybudovať trvalo udržateľný vzťah doma či na pracovisku.

On-site / Online

neobmedzená kapacita

od 270€

trvanie 60 minút

On-site / Online

neobmedzená kapacita

Cena od 270€

trvanie 60 minút

meranie-stresu-hrv-whealth

Individuálna aktivita

MERANIE STRESU – VYŠETRENIE AUTONÓMNEJ ROVNOVÁHY

Diagnostika, ktorá sa vykonáva na základe neinvazívnej metódy HRV, analyzujcej srdcovú frekvenciu. Metóda vyhodnocuje úroveň aktuálne prežívaného stresu, úroveň psychického, fyzického stresu, stresovú odolnosť a celkovú vyčerpanosť organizmu. Výsledky sú interpretované psychológom.

4 osoby / hodina

trvanie 15 minút

od 105€ / hodina

minimálne 6 hodiny denne

4 osoby / hodina

trvanie 15 minút

od 105€ / hodina

minimálne 6 hodiny denne

work-life-balance-whealth

Interaktívna prednáška

WORK-LIFE BALANCE – NAČO SÚ NÁM DOBRÉ HRANICE

Prednáška s psychológom vhodná pre každého, kto má tendenciu veľa pracovať a byť zaneprázdnený povinnosťami aj večer a cez víkendy. Účastníci sa dozvedia, ako zvládnuť svoje pracovné úlohy na jednej strane a na strane druhej mať dostatok času pre seba a svoju rodinu.

On-site / Online

neobmedzená kapacita

od 270€

trvanie 60 minút

On-site / Online

neobmedzená kapacita

Cena od 270€

trvanie 60 minút

Rezervujte si odborníkov na deň zdravia

Zaujali vás individuálne alebo skupinové aktivity s odborníkmi z oblasti duševného zdravia? Chcete sa o nich dozvedieť viac? Napíšte nám a vypracujeme pre vás individuálnu ponuku.